OFERTA - CENNIK

ważny od 1 września 2020 r.

 

  • Diagnoza logopedyczna - 120 zł

  • Diagnoza neurologopedyczna - 150 zł

  • Diagnoza jąkania - 200 zł

  • Diagnoza przetwarzania słuchowego  Metoda Tomatisa - 200 zł

  • Diagnoza  rozwoju mowy w oparciu o wystandaryzowany test:  Kartę Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) - 270 zł  NOWOŚĆ

  • Diagnoza SI (3 spotkania) - 500 zł

  • Zaświadczenie dla studenta - 50 zł

  • Pisemna opinia lub zaświadczenie - 50 zł

Turnusy Terapii Jąkania